В с е у к р а ї н с ь к а   г р о м а д с ь к а   о р г а н і з а ц і я

« Українська   горіхова   Асоціація »

49089, Україна, м. Дніпропетровськ,   проспект Гагаріна , будинок 177, офіс 26.

тел. моб +38 050 5686462, 096 2924506  E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ukr-nuts@ukr.net www.ukr-nuts.org

 

Звіт про проведення науково - практичного семінару

«Земельні відносини в садівництві. Розвиток горіхового бізнесу в Україні».

Місце проведення заходу: Київ, вул. Хрещатик, 7/11.

Дата проведення заходу: 10 жовтня   2014 року.

Організатори науково - практичного семінару:

- Міністерство аграрної політики та продовольства України.

- Українська Академія Наук.

- ГО «Рада з екологічної безпеки»

- ТОВ «Золотий горіх».

- ВГО  «Українська горіхова Асоціація»

На семінар, були запрошені  вчені, фермери-практики, садівники та інші фахівці в галузі горіхівництва, керівники розсадників, сад проекту, підприємств з переробки та експорту горіхової продукції,  закордонні учасники із Росії, Іспанії,  Італії, США, Індії, Сірії, Франції. На семінарі  зареєстровано  126 учасника (на жаль, політична ситуація завадила багатьом бажаючим  взяти участь у форумі).

Семінар відкрив Єговкін Володимир Анатолійович  - Академік УАН, який в подальшому був модератором семінару.

З вітальним словом виступили:

- Голова Ради  Всеукраїнської Громадської Організації “Українська горіхова Асоціація» Пахно Володимир Григорович,

- Давиденко Андрій Юрійович - заступник Директора департаменту агропромислового розвитку Київської ОДА,

- Дубинюк Юлія  –  представник посольства Сполучених Штатів Америки,

- Цибух Валерій Іванович  - Надзвичайний і Повноважний посол України, Секретар ГО «Рада з екологічної безпеки».

На початку семінару  ВГО «Українська горіхова асоціація» і ГО «Рада з екологічної безпеки» підписали Меморандум про співробітництво.

Головним завданням співпраці Сторони визначили- встановлення довгострокових партнерських відносин на основі взаємовигідного співробітництва з метою прискорення процесів вирішення головних питань екологічного розвитку України.  Темами для розгляду та розробки програм визначається все те, що стосується кола питань: - «Екологія Людини – Родини – Країни» та всебічне сприяння розвитку горіхового бізнесу і використання неродючих та неорних земель під садівництво горіхоплідних культур.

На семінарі було заслухано 16  докладів - вчених, провідних фахівців, фермерів - практиків, керівників розплідників, із  кола питань щодо розвитку горіхового бізнесу: відведення та оформлення земельних ділянок,  закладки садів, виробництва, переробки, реалізації та експорту, машини та механізми,  збирання та переробка горіхів.

Під час роботи форуму було вирішено і ряд практичних завдань - замовлення саджанців, відбулись домовленості щодо проектування  нових горіхових садів. Багато фермерів, що бажають розпочати розвиток горіхового бізнесу, отримали консультації. 

Основні теми конференції :

1. Законодавча база щодо використання земельних ділянок під садівництво. Організаційні питання відведення земельних ділянок під  садівництво в приватну власність, або в оренду.

2. Новий концептуальний підхід до розгляду та створенню структури горіхового бізнесу в  Україні. Сучасні умови розвитку народного підприємництва.

3. Економічне та юридичне обґрунтування створення та розвитку горіхового бізнесу.

4. Науково-технічні питання вирощування горіхоплідних культур в Україні, теорія і практика.

5. Реалізація горіхів та продуктів переробки.

Виступили:

Пахно Володимир Григорович,- голова Ради ВГО  «Українська горіхова Асоціація»

Недвига Дмитро Володимирович – заступник Голови Петриківської районної  адміністрації 

Єговкін Володимир Анатолійович  - академік УАН

Уграк Ольга Івановна – член Ради Асоціації

Калайда Максим -  директор Центра селекції грецького горіха імені Ф.Затокового

Затоковой Вячеслав -  агроном  Центра селекції грецького горіха імені Ф.Затокового

Космидайло Олександр Миколайович - керівник розплідника  фундука

Ярощук Тамара Анатоліївна – комерційний директор ППНВЦІТ «Максімарін»

Івченко Олена Валеріївна, - керівник Виконавчої  служби Асоціації

Черняков Анатолій Васильович - керівник   ТОВ «Тимирязівське»

Клименко Світлана Валентинівна - доктор біологічних наук, професор,

Погребняк Анатолій Андрійович -  голова правління «КООП Зовнішторг»

Kурiй  Ігор Аполінарович – представник Асоціації  в Іспанії, Barcelona

Крюков Петро Миколайович – директор ТОВ «Золотий горіх». 

Кирюхін Борис Петрович, к.е.н., керівник ТОВ «Рутенія»,

Калькані Джузеппе (Піно) віце-президент INC, засновник фірми «Besana group», Італія

Під час семінару та вільного спілкування учасниками було висловлено багато побажань та зауважень з питань стану та проблем горіхового бізнесу, стосунків з фіскальними органами тощо.

Організації - експортери звернулись з проханням - організувати спеціальний захід, стосовно проблем експорту горіхової продукції.

Наприкінець, учасники заходу - члени УГА, прийняли рішення щодо обрання Єговкіна Володимира Анатолійовича  членом Ради Всеукраїнської Громадської Організації “Українська горіхова Асоціація»

Не зважаючи  на  тимчасову політичну нестабільність в Україні, за матеріалами роботи семінару,  підготовлено проект Звернення до Прем'єр Міністра та Верховної Ради України щодо удосконалення законодавчої бази   розвитку горіхового бізнесу в Україні.

Підсумкові пропозиції з науково - практичного семінару

«Земельні відносини в садівництві. Розвиток горіхового бізнесу в Україні».

У нашій країні існують великі проблеми при виробництві горіхів, пов'язані з низькою врожайністю та якістю старих насаджень. Необхідно впровадження нових систем посадки горіхових садів.

При модернізації саду повинні бути використані сертифіковані саджанці з розсадників науково-дослідних інститутів і територіальних сертифікованих розплідників.

Повинно бути проведене навчання фермерів (на практиці) щодо внесення добрив, поливу, обрізки, обприскуванню, збору врожаю, використання  збиральної техніки.

Слід заохочувати органічне сільське господарство та сільськогосподарську практику   вирощування горіхоплідних культур.

Повинна бути забезпечена підтримка наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт для здешевлення техніки переробки врожаю.

Повинна бути організована регулярна поставка горіхів для забезпечення стабільності українського ринку, створені регіональні магазини горіхів.

Необхідно прискорити роботу по створенню (завершенні) законодавчої бази, пов'язаної з виробництвом волоського горіха і фундука.

Вирішити питання про цивілізований експорт горіха та горіхової продукції.

Необхідно розробити та затвердити Законодавчі документи «Про визначення територій волоського горіха, фундука, мигдалю,  їстівного каштану ». Для чіткої ідентифікації областей з волоським горіхом, фундуком, їстівного каштану та мигдалем повинні використовуватися як дистанційне зондування, так і географічні інформаційні системи.

Повинні бути створені прозорі бази даних з інформацією про виробничі площі, обсяги виробництва, споживання, ринковою ціною, іноземних закупівлі.

Міністерством аграрної політики та продовольства України спільно з «Українською горіховою Асоціації» (більше 1800 учасників горіхового бізнесу), за участю  наукових установ, пов'язаних з виходом продукту, повинні бути розроблені єдині форми статистичних оцінок.

Мають бути створені умови  (через законодавчі заходи і створення заохочувальних фондів) щодо підтримки вітчизняних виробників  та переробників, експортерів горіхової продукції.

Державна політика щодо виробників, торговців, промисловців, експортерів і споживачів повинна бути безперервною і безкомпромісною і визначена з урахуванням національних інтересів.

Інструменти підтримки ринкових заходів, пов'язаних з виробництвом і диверсифікацією продуктів переробки мають бути розроблені на регіональному рівні.

Повинні виконуватися презентації для розвитку нових ринків, скоординована рекламна діяльність в країнах Європи, Азії.

Також необхідна активна участь у спеціалізованих міжнародних виставках продовольства з потужною інформаційною та рекламною діяльністю.

Необхідний якісний брендинг українського горіха.

Виробництво горіхової продукції в нашій країні має розширюватися на основі  (і підтримки) малого сімейного бізнесу та кооперації.

Пропонуємо:

- внести пропозиції до уповноважених організацій по зональному районуванню існуючих сортів волоського горіха, фундука, їстівного каштану;

- урегулювати проблему відновлення термінів дії зареєстрованих сортів фундука і внесення їх до реєстру України;

- разом з економічним відділом інституту садівництва НААН України внести пропозицію щодо компенсації витрат на виробництво саджанців горіхоплідних культур;

- відстоювати інтереси учасників горіхового бізнесу України в органах законодавчої та виконавчої влади на всіх рівнях в Україні;

- звернутися до Президента України і Прем'єр Міністра з проханням урегулювання експорту горіха та імпорту саджанців на митних  пунктах;

- стимулювати і удосконалювати розвиток законодавчої бази по земельним питанням (виділення земельних ділянок під нові горіхові сади й насадження);

- розробити методики й технології  глибокої переробки супутньої продукції горіхоплідних культур і результати доповісти на спільному семінарі з Міністерством аграрної політики та продовольства;

- розробити нові методики вирощування й зберігання горіхоплідних культур з урахуванням останніх світових і вітчизняних досягнень інноваційних біотехнологій;

- створити при асоціації школу народного промислу продукції горіхоплідних культур;

- організувати поїздку підприємців та фермерів по “європейському горіховому маршруту”;

- поширювати досвід провідних обласних і районних філій “Української горіхової Асоціації”, вчених і практиків-горіховодів шляхом проведення зустрічей, семінарів, галузевих конференцій;

- звернутися з пропозицією до Міністра Міністерства аграрної політики про заохочення провідних спеціалістів і учасників відродження горіхової галузі України.

Голова Ради Асоціації                                             Володимир   Пахно

 

10 . 10.  2014 р.