Вирощування зернових культур

Парадоксально, але факт: найбільше джерело - вода в атмосфері - майже не використовується! Нові технології для рослинництва ...

Боротьба за вологу велася з найдавніших часів. На сьогоднішній день глобальну проблему збереження вологи в грунті вчені вирішують шляхом розробки ефективних агротехнологій, спеціалізованої техніки та обладнання, застосування яких дозволяє аграріям досягти необхідних результаті. Одним з таких напрямків є застосування екологічно безпечних препаратів, що забезпечують збереження запасів продуктивної вологи в грунті і більш раціональне її використання.
Відомо, що волога в грунт надходить двома шляхами: природним - у вигляді атмосферних опадів, і штучним - з зрошувальних систем. Подальше утримання і переміщення вологи в грунті визначається законами грунтової гідрології, кількісно визначають сили взаємного тяжіння між молекулами води - з одного боку і ґрунтових частинок - з іншого.
Згідно з підрахунками вчених, якщо опади, що випали прийняти за 100%, то 70% з них випаровується, 20% - йде в підземні води і тільки 10% - йде рослинам! Традиційні агротехнічні прийоми затримання грунтової вологи в польовому землеробстві не завжди ефективні. У зв'язку з цим потрібні нові технології, що дозволяють зберегти воду на тривалий час, забезпечуючи в умовах дефіциту вологи поліпшення водного живлення рослин.
Як створити комфортні умови для вирощування рослин в умовах дефіциту вологи?
Як показують економічні оцінки, вода з атмосфери може стати найдешевшою з усіх, що виходять іншими способами. Немає проблеми нестачі води, а є проблема її нераціонального використання!
Одним з найбільш перспективних, присутніх на нашому ринку, є препарат MaxiMarin. За дослідженнями в інститутах НААН України та практичним застосуванням з 2006 р на зернових, просапних культурах, цукрових буряках, лікарських рослинах і т.д., MaxiMarin успішно себе зарекомендував на різних фазах розвитку рослини - в передпосівної обробки дрібносем'яних культур, в період проростання насіння, появи дружніх сходів, повного кущіння, а також при формуванні врожаю, значно знижуючи ризик їх загибелі під час посухи.
Робота препарату полягає в акумулюванні молекул води навколо себе, створення більш сприятливих умов для зростання і розвитку рослин протягом всього періоду їх вегетації, при цьому MaxiMarin сприяє збільшенню продуктивності і якості посівів.
Термін активного функціонування продукції MaxiMarin в грунті становить 10 років на сівозміні!
Додатковий ефект від використання - покращує якісні показники грунту (дренаж, аерація), перешкоджає утворенню кірки.
Результати лізіметричного дослідження показують, що за рахунок своїх унікальних властивостей MaxiMarin, за варіантом в поєднанні з мінеральними добривами (NPK + абсорбент 20 кг / га), забезпечує зменшення втрат життєво необхідних біогенних елементів азоту, фосфору, калію та інших, до 40%, то є пролонгує дію мінеральних добрив, що в подальшому істотно заощаджує кошти с / г виробника.
Згідно з дослідженнями ВІДГ, при зменшенні рівня застосування засобів хімізації зростає роль грунтової і дренажної води в пересуванні водорозчинних з'єднань і істотно знижується небезпека забруднення ними середовища.

zerno 1zerno 2zerno 3

AgroExpo 2018